ZeusCup

ZeusCup | Pravidlá

ZeusCup Tournament rules

Veková kategória

Hráči 4. ročníkov a nižších
(1. 1. 2014 a mladší, prípadne štyria hráči narodený po 1. 1. 2013 navštevujúci 4. ročník ZŠ v školskom roku 2023/2024)

Pravidlá

Hrá sa systémom “minihokej” 3 na 3 na šírku tretiny.

Počet hráčov

9 korčuliarov + 1 brankár (maximálne 12+2)

Systém:

Družstvá budú rozdelené do dvoch 8 členných kvalifikačných skupín, ktoré sa odohrajú systémom každý s každým. Prvé štyri družstvá z oboch skupín vytvoria osemčlennú finálovú skupinu a druhé štyri skupinu o umiestnenie. Každé družstvo odohrá na turnaji 11 zápasov.

Age category

Players of 4th grade and below
(Players born January 1, 2014 and younger, or four players born January 1, 2013 attending the 4th year of elementary school in the 2023/2024 school year)

Rules

The teams will play “mini hockey” with 3 against 3, across the width of the end zone.

Number of players

9 skaters plus 1 goalie required, with the maximum of 12 skaters and 2 goalies.

System:

Teams will be divided into two 8 team groups where they will face each other once. The top 4 placed teams from each group will then be placed into an 8 team final group, with the bottom 4 placed teams creating an 8 team B group. Every team will play 11 games in total.